fbpx

Pogovorna terapija

Pogovorna terapija se, za razliko od hipnoterapije, izvaja nekoliko daljše časovno obdobje  (nekaj mesecev) in je namenjena bolj poglobljenemu in celostnemu spoznavanju samih sebe. Na prvih srečanjih skupaj opredelimo t.i. terapevtski dogovor, torej spremembe, ki si jih v življenju želite doseči, ter nato na tedenskih srečanjih postopoma odkrivamo mehanizme delovanja (ki vam morda preprečujejo doseganje želenih sprememb) in načine, kako jih spremeniti. Šele ko ozavestimo, kako delujemo in zakaj tako delujemo, se namreč lahko svobodno odločimo, katere svoje mehanizme delovanja želimo obdržati in katerih ne, po principu, kar deluje, pustimo, kar ne deluje, spremenimo. 

Proces pogovorne terapije hkrati samodejno vodi v večje sprejemanje tako sebe kot drugih, izboljšanje medsebojnih odnosov – preko boljšega razumevanja tako sebe kot drugih – ter v boljše notranje počutje, saj skozi proces pričnemo ozaveščati svoje potrebe in želje in usmerjati življenje v smer večjega zadovoljevanja le-teh. To pa je navsezadnje, po nekaterih teorijah, tudi definicija sreče.

Cena posamezne terapije (55 min) znaša 55 EUR. Terapija se lahko izvaja tudi 0nline.

TRANSAKCIJSKA ANALIZA 

Transakcijska analiza je psihoterapevtska smer, namenjena raziskovanju človekove osebnosti in medsebojnih odnosov. Principi in tehnike transakcijske analize težijo k enostavnim razlagam in praktičnim rešitvam, ki so usmerjene v želene spremembe. Proces svetovanja po principih TA je usmerjen v raziskovanje vzgojnih vplivov iz otroštva na naše vzorce doživljanja in vedenja v odrasli dobi. Prav sprememba teh vzorcev (“programov”) pa vodi v spremembo čustvenih in vedenjskih vzorcev.