Kako deluje podzavest

Naša podzavest je ogromna spominska banka, v kateri so shranjeni prav vsi naši vtisi, spomini, emocije, vzorci in prepričanja, ki smo si jih zavedno ali nezavedno oblikovali skozi vse življenje. V primerjavi z zavestnim delom, tako prav naše nezavedno v veliki meri vpliva na naše obnašanje, mišljenje, odzivanje in čutenje. Lahko bi rekli, da je prav ta del nas, ki se ga v budnem stanju ne zavedamo, gonilna sila uma, na podlagi katere se oblikuje naša realnost ter doživljanje lastnega sveta.

Kadar sta zavesten in nezaveden del nas v konfliktu, večinoma prevlada nezavedno.
V tem primeru bomo, tudi če se zavestno nekaj odločimo, kakor na “avtopilotu” sledili tistemu, kar živi v naši podzavesti. Na podlagi izkušenj, ki smo jih v življenju doživeli, se namreč v naši podzavesti oblikujejo mehanizmi delovanja, ki se navzven kažejo skozi naše obnašanje, čustvovanje in dojemanje sveta okrog nas.
Lake in mountains. Fantasy and colorfull nature landscape. Retro vintage picture.
Jungle forest with Tree root and sun flare - vintage filter

Četudi so naši mehanizmi delovanja na videz morda razdiralni, nas naša podzavest dejansko zgolj “ščiti”. Bolečih dogodkov ne želi ponovno podoživljati, zato se v nas oblikujejo različni obrambni mehanizmi, s katerimi se lahko izognemo podoživljanju določenih emocij. Navzven se te ujete emocije lahko kažejo kot razne psihosomatske težave, intenzivna čustvena doživljanja, nagnjenost k odvisnostim ali drugim nezdravim vzorcem delovanja, občutki anksioznosti in tesnobe ali kakšna druga neželena doživljanja, za katera se nam morda zdi, da smo nemočno “ujeti” vanje.

Kadar zgolj zavestna odločitev ne zadostuje, da bi nekaj dosegli ali spremenili, je potrebno vzroke za to razrešiti na ravni podzavesti. Eden izmed načinov, kako dostopati do lastne podzavesti, je tudi hipnoza.

Ko razmišljamo o tem, kdo smo, razmišljamo o svojem zavestnem umu, edinem delu našega uma, ki se ga popolnoma zavedamo. To je naš “jaz”, za katerega se zdi, da sprejema vse naše odločitve in usmerja vse naše aktivnosti. Vendar pa je največji in dominanten del nas v resnici naš podzavestni um, del nas, ki se ga ne zavedamo. Tako, čeprav se na prvi pogled zdi, da odločitve sprejemamo z zavestnim delom sebe, smo dejansko vodeni s strani naše podzavesti. Dokler ne razumemo naše podzavesti, težko razumemo same sebe.

Charles Tebbetts

Kaj je hipnoza?

Hipnoza je spremenjeno stanje zavesti, ki nam omogoča dostop do lastne podzavesti. Po svoji vsebini je hipnoza globoka telesna in umska sprostitev, prijetno in povsem naravno stanje, ki ga tudi spontano doživljamo vsaj dvakrat dnevno – zjutraj, tik preden se zbudimo, in zvečer, tik preden zaspimo. Takrat je valovanje naših možganov na ravni med spanjem in budnostjo, naša podzavest pa je dovzetna za sanjarjenje in (avto)sugestije.

Vsaka hipnoza je samohipnoza.
To pomeni, da nihče ne more biti hipnotiziran proti svoji volji, saj hipnoza ni nekaj, kar nam delajo drugi, ampak je stanje, ki si ga induciramo sami, s tem ko si tega želimo in sledimo preprostim navodilom hipnotizerja.
dav
dav
Enako je vsaka sugestija avtosugestija, kar pomeni, da nihče ne sprejme sugestije, s katero se zavestno ne strinja in si je dejansko ne želi.
Lastna in iskrena želja po spremembi je tako temeljni pogoj za uspešnost terapije. Moč spremembe se namreč nahaja v samem posamezniku, ki vstopi v stanje hipnoze.

Omejitve v naših življenjih temeljijo na zavestnem vrednotenju naših preteklih izkušenj. Če nekritično verjamemo v naša pričakovanja, le-ta postanejo naša realnost. Če naša lastna pričakovanja izzovemo, se naša vizija mogočega znatno razširi. Hipnoza nam pomaga na obeh levelih – spodbuja zavestno (pre)vrednotenje ustaljenih pričakovanj in prepričanj, in zmanjšuje podzavestni upor možne spremembe teh prepričanj, kar oboje ključno prispeva k odpravi nepotrebnega samoomejevanja.

M.D. Yapko

O hipnoterapiji

Kadar hipnozo uporabljamo v terapevtske namene, govorimo o hipnoterapiji. S hipnoterapijo uspešno razrešujemo stanja, katerih vzroki izvirajo iz podzavesti ter se navzven kažejo v obliki različnih telesnih simptomov, intenzivnih občutkov ali ponavljajočih se situacij, bodisi na kakšnem življenjskem področju bodisi v medsebojnih odnosih.

Hipnoterapija je med drugim tako primerna za razreševanje občutkov anksioznosti, tesnobe, fobij, paničnih napadov, strahu pred javnim nastopanjem, socialne fobije, nespečnosti, stresa, izgorelosti, za odkrivanje in odpravljanje morebitnih podzavestnih vzrokov psihosomatskih težav kot tudi za uspešnejše doseganje zastavljenih ciljev in osebnostno rast.

Vintage color filter cosmos flower field.
Nature in the forest at summer. Instagram vintage picture.
S hipnoterapijo odkrivamo in odpravljamo vzorce delovanja, ki si jih želimo spremeniti, celimo rane preteklosti ter se povezujemo z lastnim “notranjim otrokom”, ki v nas živi tako preko težjih ujetih emocij kot preko prijetnih občutkov ljubezni in radosti. Z razreševanjem lastnih destruktivnih emocionalnih stanj ozaveščamo vzorce vedenja, ki jih povzročajo ter jih tako tudi manj verjetno prenašamo naprej na naslednje generacije.
Z ozaveščanjem nezavednega dela v sebi v svoja življenja vnašamo mir in harmonijo, hkrati pa prispevamo k notranjemu blagostanju tudi nadaljnjih generacij.

Omejitve v naših življenjih temeljijo na zavestnem vrednotenju naših preteklih izkušenj. Če nekritično verjamemo v naša pričakovanja, le-ta postanejo naša realnost. Če naša lastna pričakovanja izzovemo, se naša vizija mogočega znatno razširi. Hipnoza nam pomaga na obeh levelih – spodbuja zavestno (pre)vrednotenje ustaljenih pričakovanj in prepričanj, in zmanjšuje podzavestni upor možne spremembe teh prepričanj, kar oboje ključno prispeva k odpravi nepotrebnega samoomejevanja.

M.D. Yapko